...Yoga and Art...

       ...Photoshooting "India Spectrum" (2017)...

                        ...A Magazine of the Indian Embassy...

"...Der Schneidersitz..."

Yoginis Emily und Magdalena Streetart Banksy Photo and Photocollage © BabyLala