...Yoga and Art...

       ...Photoshooting "India Spectrum" (2017)...

                        ...A Magazine of the Indian Embassy...

"...Die Eule..."

Yogini Sofija Streetart Mr Oliver Switch Phot and Photocollage © BabyLala