...Yoga and Art...

       ...Photoshooting "India Spectrum" (2017)...

                        ...A Magazine of the Indian Embassy...

"...The Tiger..."

Yogi Simon Streetart JXC Photo and Photocollage © BabyLala